Monday, 16 April 2012

Oleh Darah Anak Domba -- Franky Sihombing

Sekarang t'lah tiba
Kes'lamatan dan kuasa
Dan pem'rintahan Allah kita
Kuasa Dia yang diurapiNya
Kar'na t'lah dilemparkanNya
Para pendakwa kita
 
Oleh darah Anak Domba
Oleh kesaksian kita
Iblis dikalahkan
Kuasanya dihancurkan
Oleh darah Anak Domba

No comments:

Post a Comment